VitaKlub

Obchodní podmínky VitaHarmony® pro fyzické osoby - strana 7 závazných právních předpisů. 12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nej- více přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování VitaHarmony, s.r.o., Vyhlídka 39, 638 00 Brno, adresa elektronické pošty vitaharmony@vitaharmony.cz, telefon 545 222 863. V Brně dne 25.5.2018

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=