VitaKatalog

40 Vyrábíme pouze produkty s důrazem na čistotu a kvalitu. Extracal® Double ExtraCal®Double je moderní doplněk stravy, zaměřený na péči o Vaše kosti. Obsahuje majoritní minerální látky vápník a hořčík, stopové prvky křemík, jód a je obohacen o aktivní formu vitami- nu D3. Kombinací těchto látek je dosaženo synergického působení v organismu, to znamená, že se účin- ky jednotlivých složek vzájemně podporují a doplňují. Vápník neboli kalcium se nachá- zí v lidském těle v množství asi 1000 až 1300 g – jedná se o nejhojněji zastoupenou minerální látku. 99 % celkově obsaženého vápníku v lid- ském organismu je vázáno v kostní a zubní tkáni. Zbylé 1 % vápníku je rozptýleno po celém organismu, na- příklad v krvi nebo nervových buň- kách. Vápník je nutné v adekvátním množství přijímat ve stravě a jeho potřeba závisí především na věku, pohlaví a fyzické aktivitě. Nejvyšší potřeba jeho příjmu je v dětství a dospívání, v těhotenství, v obdo- bí kojení a v průběhu klimakteria. Využitelnost vápníku ze stravy je pozitivně ovlivněna správným poměrem vápníku a hořčíku , který by ideálně měl být okolo hodnoty 2. Velmi důležitý je současně dosta- tečný příjem vitaminu D, fosforu a zinku. Vstřebávání vápníku velmi podporuje také dostatečná fyzická aktivita. Vápník je potřebný a neza- stupitelný pro normální stav kostí a zubů, pro svalovou a nervovou čin- nost a podporuje energetický meta- bolismus. Hořčík neboli magnesium pa- tří mezi majoritní minerální látky v organismu člověka a jeho funkce jsou nezastupitelné. Hořčík podpo- ruje přirozený stav zubů a kostí a podporuje činnost svalů. Adekvát- ní příjem hořčíku je důležitý pro normální činnost nervové soustavy a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Pravděpodobnost vzniku nepříjemných nervosvalových křečí se snižuje při optimálním zásobení hořčíkem. Vitamin D je v tucích rozpustný vitamin, který vzniká za určitých podmínek přirozeně v lidském organismu. Jeho přirozená syn- téza díky slunečnímu záření však většinou nedokáže pokrýt jeho fy- ziologickou potřebu, a proto je dů- ležité ho doplňovat ve stravě nebo v doplňcích stravy. Vitamin D je důležitý pro normální vstřebává- ní a využívání vápníku a fosforu a podporuje udržování přirozené hladiny vápníku v krvi. Nejen díky těmto mechanismům podporuje vi- tamin D normální stav kostí a zubů a činnost svalů. V neposlední řadě je vitamin D důležitý pro přirozenou funkci imunitního systému. Kvůli nedostatečnému příjmu ryb a mořských plodů v rámci Čes- ké republiky často může docházet k deficitu jódu. Jedná se o stopový prvek, který přispívá k přirozené tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální činnosti štítné žlázy. Jód podporuje udržení normálního stavu pokožky a normální činnosti nervové soustavy. 90 tablet 174Kč vč. DPH 90 tbl. Obj. kód 856 Obsah ve 2 tabletách hmot. %DRHP VÁPNÍK 800mg 100 HOŘČÍK 320mg 85 KŘEMÍK 10mg * JÓD 75µg 50 VITAMIN D3 7µg 140 *Denníreferenčníhodnotapříjmuve2tabletáchnenístanovena. Dávkování 1 tableta 2x denně. Vhodné k dlouhodobému užívání. Upozornění: Určeno pro dospělé a děti od 10 let. Na kosti profesionálně

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=