VitaKlub

VitaKlub - strana 5 JINA ADRESA - Jméno,ulice číslo,psč město KOD - objednací kód zboží PLATBA - D je dobírkou, P je s platbou předem Příklad 1. Člen VitaKlubu s členským číslem 1234 objednává dobírkou na svoji registrovanou adresu: 2x CentralVita® energy 60 tbl. a 1x Gravital® 60 tbl. Objednávková SMS je: VITAKLUB 1234:296-2,12-1,D Příklad 2. Člen Vitaklubu s členským číslem 1234 objednává s platbou předem a s dodáním na jinou než registrovanou adresu: 2x CentralVita® energy 60 tbl. a 1x Gravital® 60 tbl. Objednávková SMS je: VITAKLUB 1234(Karel Novák,Vyhlídka 39, 63800 Brno):296-2,12-1,P 5.6. V jedné zásilce může člen objednat za Kč i za Vitoše. Na produkty a dárky objednávané za Vitoše musí mít klient pro jejich zaslání nastřádán plný po- čet platných Vitošů. 5.7. U objednávky nad 900,- Kč po členské slevě hradí poštovné VitaHarmony, s.r.o. Při objednávce nižší než 900,- Kč hradí poštovné objednavatel. 5.8. Pokud u kombinované objednávky (za Kč i za Vitoše) přesáhnou objednávané produkty a dárky celkovou hodnotu 900 (Kč + Vitošů), hradí poštov- né VitaHarmony, s.r.o. Při objednávce za sumu Kč + Vitošů nižší než 900, hradí poštovné objednavatel. 5.9. Poštovné je účtováno dle vybraného způ- sobu dopravy a platby. Všechny zásilky jsou za- sílány expresní službou s dodáním do druhého pracovního dne. Cena standardního poštovného činí: Česká pošta 75,- Kč a PPL CZ, s.r.o. 95,- Kč. U zásilek na dobírku se navyšuje cena poštovného o doběrečné ve výši 29,- Kč. 5.10. U objednávky za Kč nebo kombinované ob- jednávky za Kč + Vitoše mohou členové VitaKlubu uhradit poštovné a balné také formou platných Vi- tošů. Hodnota výše objednávky pro stanovení poš- tovného zůstává zachována. Cena poštovného ve Vitoších je shodná s cenou poštovného v korunách. 5.11. U objednávky pouze za Vitoše, nad 250 Vi- tošů, hradí poštovné odesílatel, tedy VitaHarmo- ny, s.r.o. Při objednávce nižší než 250 Vitošů hradí poštovné objednavatel. Poštovné je účtováno ve výši 65 Vitošů a člen na něj musí mít nastřádán dostatek Vitošů. 5.12. Cenu zboží objednaného v Kč lze hradit ná- sledujícími způsoby: platbou při převzetí – dobírka, předem platebním převodem, předem platební kar- tou, hotově při osobním odběru. 5.13. Pokud je u evidence člena zaregistrována e- -mailová adresa a pokud si člen nezvolil, že nechce dostávat aktuální hlášení e-mailem, je člen automa- ticky informován o přijetí objednávky a přidělení podacího čísla zásilky. Objednavatel může následně zjistit, kde se jeho zásilka nachází. V případě, že ob- jednavatel nemá e-mailovou adresu, informace na vyžádání podají pracovnice zákaznické linky. 5.14. Zboží objednané dopoledne je odesíláno ten- týž den. Odpolední objednávky jsou odesílány ná- sledující pracovní den. Přeprava a dodání se řídí podmínkami České pošty. Pokud objednavatel zvolí způsob úhrady předem bankovním převodem nebo platební kartou, považuje se za dobu objednání pří- chod potvrzení o provedení platby. Poté je zásilka expedována shodným způsobem jako zásilka na do- bírku. 5.15. Zákazník má po doručení zboží na jím uvede- nou adresu nárok na vrácení zaplacené částky v Kč nebo ve Vitoších za toto zboží, odešle-li jej nepoško- zené a zjevně nepoužité zpět na adresu VitaHarmo- ny®nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Částka zaplacená za zboží bude zákazníkovi poukázána na bankovní účet / poštovní poukázkou bez zbytečné- ho odkladu, jakmile toto zboží bude doručeno za výše uvedených podmínek na naší adresu: VitaHar- mony, s.r.o., Reklamační oddělení, Vyhlídka 39, 638 00 Brno. 5.16. Zákazník má právo na reklamaci výrobků i uplatnění vady dárkových předmětů, v těchto pří- padech se postupuje dle příslušných ustanovení Ob- čanského zákoníku. 6. Všeobecná ustanovení VitaKlubu 6.1. Činnost VitaKlubu může být pozastavena na dobu nejdéle 3 měsíců bez předchozího upozorně- ní klientů. Činnost VitaKlubu může být zrušena za podmínky, že všichni členové VitaKlubu budou na tuto skutečnost upozorněni prostřednictvím zvo- leného komunikačního kanálu nejpozději 3 měsíce před ukončením činnosti VitaKlubu. V této době mohou členové využít všech výhod, plynoucích z členství ve VitaKlubu, včetně výběru všech nastřá- daných Vitošů. Po uplynutí termínu sděleného v pí- semném upozornění nevyužité Vitoše propadnou. 6.2. VitaHarmony® si vyhrazuje právo na změnu Stanov. Na Stanovách VitaKlubu bude vždy označen

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=